ÅRETS PALAZI ® STENSLOTT
 
Årets PALAZI stenslott 2016 
 
PALIKKA ® ORIGINAL är ett välbeprövat finländskt byggsystem som använts i många länder i ett halvt århundrade. Såsom föregångare beviljades PALIKKA uppfinningarna både patent och mönsterkydd, vilka ännu är i kraft. De första energisparande husen på Åland byggdes redan i början av 1980-talet. Alltefter som energisparkraven skärpes har efterfrågan på bättre isolerade sunda hus kontinuerligt ökat och även på Åland finns därför redan talrika äkta PALIKKA-  energisparhus. 
 
Redan i början av 1970-talet var PALIKKA formelementet 50 år före sin tid och fyllde redan då alla nuvarande allt strängare myndighets krav. Under årtiondenas lopp har de tekniska egenskaperna kontinuerligt förbättrats. Väggarnas U-värde väljer du idag 0,17 - 0,13 -  0,1 eller lägre, alltefter dina behov. Palikka tillverkas i Finland och i Sverige med leveranser till alla länder.
 
Mögelfria PALIKKA-hus. Endast PALIKKA ORIGINAL formelementen är internt ventilerade och därför är alla PALIKKA-husen torra, sunda  och mögelfria. Dagens strävan efter nollenergihus och därmed följande överisolering leder lätt till fukt- och mögelproblem i andra  hus, men de internt färdigt ventilerade och därför torra PALIKKA formelementen är inga vattenuppsugande våta frigolitbitar.
 
De trygga PALIKKA formelementen tillverkas av ren isolerplast av livsmedelskvalitet, utan giftiga eller skadliga tillsatser. PALIKKA innehåller inte och har aldrig innehållit det i hela världen totalförbjudna HBCD-miljögiftet. Du kan därför tryggt bo i ditt sunda PALIKKA passivhus, nu och i framtiden.
 
Hållbara PALIKKA-hus. Stålarmeringen i PALIKKA stenhusen omges av skyddsbetong, varför armeringen inte rostar inne i den torra ventileraqde betongväggen. Det ventilerade PALIKKA formelementet passar därför bra även till simbassänger och andra underjords konstruktioner, tex ekologiska matkällare. Källarens giftfria väggar behöver inte beklädas.
 
Årets PALAZI Stenslott 2016 reser sig på strandklipporna i närheten av Mariehamn. På en så öppen plats utsatt för väder och vind är det viktigt att huset är välisolerat och helt tätt. Med PALIKKA konstruktionen  uppnås tätheten 0,2, medan 0,6 är tillräckligt för bra passivhus.
 
Med PALIKKA formelementen kunde den 280 m2 stora VillaN enkelt byggas direkt på strandklipporna utan separat sula samt på den gamla grunden av ett rivet hus.
 
– Från VillaN som ligger högt, 25 meter från stranden har vi havsutsikt mot väster, söder och norr. Trots det utsatta (blåsiga) läget och de stora fönsterväggarna mot väster och söder är energiförbrukningen låg. Under de fem första kallaste och blåsigaste månaderna sedan november 2016 har den
sammanlagda elförbrukningen (värmepumpsel + hushållsel) i genomsnitt legat på 1.200 Kw per månad vilket talar för att årsförbrukningen kommer att ligga på 10.000 Kw (vilket kan jämföras med 30.000 Kw-förbrukningen i det lika stora 90-tals direkteluppvärmda huset i Mariehamn, vilket vi flyttade ifrån, berättar Henrik om sitt nya energisparhus.
 
– Vi lever i den tron att vi bor i Ålands finaste hus och kan varmt rekommendera Palikka-byggtekniken och arkitekten Frantzén, instämmer den nöjda husfrun Åsa.
 
Huset har golvvärme, mellanbjälklaget är värmelagrande betong på samverkanplåtar. Inredningen helt enligt invånarnas önskemål. Fasaden är putsad och innerväggarna beklädda med gipsplattor. PALAZI Stenslott med minst 10 mm puts och minst 9 mm gipsplatta samt bärande betongstomme klassas såsom icke brännbara stenhus, brandklass är REI 60 enligt gjorda brandtester.
 
Årets PALAZI Stenslott 2015 , består av en helhet på  tre stycken 2- våningshus med träpanel, som vi kan beundra varje gång färjan kör in till / ut från Mariehamn.
 
Bland i alla  länder under det gångna året byggda PALIKKA-hus väljes ett projekt, som bäst motsvarar PALIKKA idealen. PALAZI Stenslottet bör vara ekologiskt och energisparande, hållbart och ekonomiskt samt ha speciella byggtekniska eller utmanande arkitektoniska former, vilka är enkla att förverkliga med PALIKKA byggelementen.
 
Årets PALAZI Stenslott väljes av ett råd bestående av representanter för Framtidens Finländska Kulturförening TSKS, PALIKKA Oy samt en inom arkitektur och byggvetenskap fackkunnig specialist.
 
Mera information:
 
Birger Wasenius
DI, Eur Ing / PALIKKA Oy
041- 44 77 181