Med Palikka förverkligar du enkelt även alla för andra svåra  arkitektoniska former och konstruktioner  med ett och samma  PALIKKA- formelement:
raka väggar, hörn och burspråk, ekologiskt runda former, alla kurvaturer så som du vill och utan tilläggskostnader,  de böjda formerna är på riktigt runda  och inga kantiga muttrar (tex pool) ,
Varmgrunder direkt på berg utan sula, på morän / grusbädd   med eller utan sula, direkt på pålad grund utan separat sockelbalk: Palikka är i sig sj’älv en bärande stålarmerad betongbalk.
Torra källare / suterränggrunder,  sunda energisparhus , täta passivhus, pooler och stödmurar av alla former, pelare, låmga  bärande balkar, valv, runda fönster etc vad  du vill, allt från - 2 vån under jord till  
+ 5 vån ovan jord.
 
 
Vad vill du veta mera?
 
PALIKKA-Teamet ger dig gärna hjälp och goda råd och kan säkert hjälpa även dig matt förverkliga dina byggprojekt med redan 50 års erfarenhet,
 
Tag kontakt, klicka:     palikka@palikka.fi  ,  palikka@palikka.eu
 
Vid behov får du hjälp även på byggplatsen!
 
 
 
 
      PALIKKA ORIGINAL FORMELEMENTENA FÖR BÄTTRE BYGGANDE:
 
 
 
50 ÅR SUNDA OCH TRYGGA PALIKKA ENERGISPARHUS 


SUNT
Endast PALIKKA® ORIGINAL formelementen har ett färdigt inbyggt ventilationssystem, som effektivt förhindrar de allvarliga fukt-, lukt- och mögelproblemen i piratkopiorna. De ventilerade PALIKKA energisparhusen torkar naturligt och effektivt. 
Sunt och allergitryggt innomhusklimat, M1 klass
PALIKKA ORIGINAL fomelementet är inte någon diffusionsöppen vattensugande styroks eller ftigolit bit, där vatnnet samlas i daggpunkten och leder till fukt-, lukt-, mögel- och andra problem. PALIKKA suger inte vatten. Se bilderna ovan. Varning för styroks surrogatplagiat!

TRYGGT
PALIKKA ORIGINAL är tllverkad av ren plast av livsmedelskvalitet utan skadliga eller giftiga tillsatser. PALIKKA innehåller inte det gråa i hela världen förbjudna HBCD -miljögiftet och har aldrig heller innehållit. 
Den strukturellt brandskyddade PALIKKA stålbetongväggen är brandklass REI60 och avger inga giftiga gaser vid upphettning eller brand, bildas INTE cyanväte HCN. Vid fullständig förbränning bildas endast H2O och CO2, dvs vichyvatten. Antändningspunkten högre än hos trä och brandbelastningen bara 1/10 del

Bearbetningen av PALIKKA formelementen sprider inte giftiga HBCD- plastsmulor eller skadlig mikroplast i naturen kring byggplatsen, avger inte skadliga gaser och inte inte fibrer, dammar inte, innehåller ej nanopartiklar, avger ej radioaktiv strålnng, innehåller inte tungmetallrester. 

HÅLLBART
Kompakt stålarmerad betong, med skyddsbetong kring armeringen

PALIKKA formelementen fungerar som sådana, utan tilläggskrumelurer. Elementen behöver inte limmas ihop för att hålla betong gjutet. En inbyggd låsningsmekanism håller elementen på plats under gjutet.
Den stabila och täta gjutformen behöver inga stödkonstruktioner av battingar och bräder. Tejp i hörnen är vanligen tillräckligt. Elementen behöver inte begravas under jorden för att hålla gjutet. Betongen rinner inte ut nertill eller mellan konstiga knoppar som hindar noggranna mått.

Beongen fyller gjutformen helt även utan att vibrera. PALIKKA elementen flyter inte upp vid betongfyllninen och behöver inte förankras i marken eller underlaget. Se betongarbets beskrivningen PROFI- 5170

Armeringen bara enkelt lägges in på sina platser i elementen, behöver inte najas / surras eller svetsas. stålarmeringen är helt inne i betongen och har skyddsbetong runt omkring och rostar därför inte utanför betongen inne i vattensugande diffusionsöppen våt frigolit. 
PALIKKA formelementet är inte nån bit av våt frigolit! 

PALIKKA är även vinterbyggarens rätta val. Den nygjutna betongen fryser inte inne i den varma PALIKKA gjutformen. Isoleringen behöver inte rivas bort efter gjutet, den kvarblivande gjutformen fungerar såsom en utmärkt värmeisolering för det färdiga PALIKKA passivstenhuset ( U- värdet = 0,17 - 0,13- 0,1 eller lägre). Vid minus 15 ute tempertur är den nygjutna betongens temperatur ännu efter två dagar +4 grader inne i Palikka formen
Palikka tål temperaturer - 200°C till + 100 °C i bastun. Värmefördelningen i Palikka bastuvägg börjandes 5 cm inifrån, de första 5 cm isolering sänker väggens temperatur till ca 30 grader, Ventilationen förhindrar fuktproblem


PALIKKA ytan är färdig att direkt beklädas så som du önskar med träfasad, tegel, skivor, natursten eller fördelaktigast med puts och på insidan vanligen med gipsplattor och kakel i våtutrymmena.

Du kan tyrggt bo i de sunda PALIKKA energisparhusen, nu och i framtiden, utan fara för din eller familjens hälsaMera info om PALIKKA ® ORIGINAL Byggsystemet hittar du på nätet och 
i broschyrerna


PALIKKA® Passivhus:
http://www.branschaktuellt.se/tema/passivhus/1340-palikka-sunda-passivhus-i-redan-40-ar

epsharkko.fi 
palikka.fi
palikka.se
palikka.eu
palikka.ax
palikkatalo.fi
passiivikivitalo.eu
passiivitalo.se
palitek.fi
palikka.ee
palikka.de
palikka.ru
palikka.ee

Med sökorden PALIKKA ORIGINAL hittar du info på google och nästan 10 videofilmer på Youtube.


Finlands mest eftertraktade hus är ett nästan 1000 m2 3- vånings 
PALAZI ® Stenslott byggt med PALKKA® ORIGINAL formelement:
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288551769988.html

Mera Palikkahus:
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288551769988.html · http://familjevillan.blogspot.fi/2011/09/nagra-otroligt-vackra-palikka-hus-bla.html

tag kontakt:
 palikka@palikka.eu, paikka@palikka.fi

gsm: 041- 44 77 181 ,  070-555 73 48

© 2022


       <- föregående sida                   nästa sida ->
http://www.branschaktuellt.se/tema/passivhus/1340-palikka-sunda-passivhus-i-redan-40-ar%0Ahttp://epsharkko.fihttp://palikka.fihttp://palikka.sehttp://palikka.euhttp://palikka.axhttp://palikkatalo.fihttp://passiivikivitalo.euhttp://passiivitalo.sehttp://palitek.fihttp://palikka.eehttp://palikka.dehttp://palikka.ruhttp://palikka.eehttp://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288551769988.htmlhttp://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288551769988.htmlmailto:palikka@palikka.eumailto:paikka@palikka.fiCF3F8B9A-F6CE-43BB-A513-09E660AE60B7.htmlGALLERIX.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13shapeimage_2_link_14shapeimage_2_link_15shapeimage_2_link_16shapeimage_2_link_17shapeimage_2_link_18shapeimage_2_link_19
PALIKKA® ORIGINAL BYGGSYSTEMET
PALIKKA ® ORIGINAL Formelementen           mått    B x H x L            U-värde
 
SUPER-PALIKKA®   /  JÄRKÄLE®                 40 x 20 x 120  cm              0,1
PASSIV-PALIKKA / TEGEL- PALIKKA        33 X 20 X 120                  0,13
ISO-PALIKKA                                               30 X 20 X 120                  0,17
EPS-BLOCKET                                            22 X 20 X 120                  
 
 
Liten betong åtgång: endast 110 liter/ m2 , enkel armering enligt färdiga ritningar
PALIKKA®  ORIGINAL FORMELEMENTEN FÖR BÄTTRE BYGGANDE
 
Palikka är det enkla byggsystemet för den intelligenta byggaren, du
behöver inga onödiga extra  tillsatsbitar som komplicerar byggadet och
ökar kostnaderna för den enkla byggaren.
 
Palikka är hård expanderad polystyren  av trygg livsmedelskvalitet utan farliga eller giftiga tillsatser, innehåller inte  och har aldrig innehållit det förbjudna miljögiftet HBCD.  Innehåller inte tungmetallrester och avger inte giftiga gaser, fibrer eller damm.
 
Endast PLIKKA ORIGINAL har ett färdigt inbyggt effektivt ventilations system som på ett naturligt sätt torkar konstruktionerna, Därför endast trygga och sunda energisparhus / passiv stenhus redan  50 år i många länder.
 
De torra Palikka Original form-
elementena är inga diffusions-
öppna vattensugande styrox-/
frigolibitar, i motsats till kopiorna.
 
Palikka armeringen är omgiven av
skyddsbetong och rostar därför inte ,
Stålarmeringen är inte utanför
betongen inne i kopiornas våta eps
 
Det unika ventilationssystemet
känneteckar Palikkas höga kvalitet
 
 
Bygg vad du vill, ETT enkelt Palikka element räcker till